Verzekeringsgeneeskundige kanttekeningen bij een patiënt met doorstaan myocardinfarct

Klinische praktijk
N.H.Th. Croon
S.W.T. Langius
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:97-9

Dames en Heren,

Ondanks de geweldige medisch-technische vorderingen bij de behandeling van het myocardinfarct, herstelt de patiënt in maatschappelijk opzicht vaak slechts gedeeltelijk (tabel). Dit kan resulteren in een bepaalde mate van arbeidsongeschiktheid. Hierdoor kan langdurig op een gehele of gedeeltelijke uitkering krachtens ZW en (of) AAWWAO aanspraak worden gemaakt.

In de ziektegeschiedenis willen wij u tonen dat totale reïntegratie van de patiënt in het arbeidsproces van de curatieve arts en van de verzekeringsgeneeskundige soms lange adem vergt.

Patiënt A, een man van 50 jaar, bezoekt begin februari 1987 voor de eerste maal het spreekuur van de verzekeringsgeneeskundige van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK; zie kader Sociale verzekering). Hij werd 2 maanden tevoren in het ziekenhuis opgenomen wegens een acuut myocardinfarct. Hij vertelt dat hij zich toen al een langere periode niet fit had gevoeld en op een bruiloft acuut benauwd was geworden en pijn op de borst had…

Auteursinformatie

Gemeenschappelijk Administratiekantoor, Hoofdkantoor, Medische Dienst, Postbus 8300, 1005 CA Amsterdam.

Contact N.H.Th.Croon en S.W.T.Langius, verzekeringsgeneeskundigen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties