Vertraagde wondgenezing bij psychische stress

Nieuws
J. Geerling
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:628
Download PDF

artikel

De cellulaire immuniteit heeft een belangrijke functie bij het reguleren van de wondgenezing. Hierbij spelen cytokinen zoals interleukine-1, interleukine-8 en tumornecrosisfactor een belangrijke rol. Ontregeling van de cytokinen kan de wondgenezing belemmeren. Psychische spanningen kunnen de productie van cytokinen remmen. Om hierin een nader inzicht te verwerven hebben Kiecolt-Glaser et al. de invloed van stress op de genezing van een gestandaardiseerde wond alsmede op de cytokineproductie nagegaan.1 De proefpersonen waren 13 gezonde vrouwen, gemiddeld 62,3 jaar oud, die de zorg hadden voor een demente echtgenoot of moeder en die blijkens hun score op een gestandaardiseerde stress-schaal statistisch significant grotere psychische spanningen ondervonden dan 13 controlepersonen, eveneens gezonde vrouwen, gemiddeld 60,4 jaar oud. Allen ondergingen een standaardhuidbiopsie, 3,5 mm in doorsnede, van de gehele huiddikte in hun niet-dominante onderarm, aan de ventrale zijde, 4 cm onder de elleboog. De wond werd op de gebruikelijke wijze verzorgd en regelmatig fotografisch gemeten. Men beschouwde de wond als genezen wanneer bij applicatie van waterstofperoxide geen schuim werd waargenomen. Met betrekking tot de lichamelijke activiteit alsmede het gebruik van geneesmidelen, alcohol, tabak et cetera waren tussen de beide groepen geen belangrijke verschillen.

De wondgenezing duurde statistisch significant langer bij de verzorgsters dan bij de controlevrouwen: 48,7 versus 39,3 dagen (p

De onderzoekers concluderen dat met psychische spanningen samenhangende defecten in de wondgenezing belangrijke klinische consequenties kunnen hebben, bijvoorbeeld voor het herstel na operaties.

Literatuur
  1. Kiecolt-Glaser JK, Marucha PT, Malarkay WB, Mercado AB,Glaser R. Slowing of wound healing by psychological stress. Lancet1995;346:1194-6.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties