Vertaling van zorgevaluaties naar de praktijk

Een voorstel vanuit de intrinsieke verbeterdrang van zorgprofessionals
Organisatie van zorg
24-10-2019
Eric J.E. van der Hijden, Maarten D.H. Vink en Xander Koolman

Samenvatting

Wetenschappelijke medische verenigingen hebben belangrijke stappen gezet in het opstellen van kennisagenda’s om het grote hiaat aan kennis over effectiviteit van gangbare behandelingen te verkleinen. De zorgevaluaties die daaruit voortvloeiden, geven nieuwe inzichten in de waarde van verschillende behandelingen. De implementatie van de uitkomsten van zorgevaluaties in de praktijk blijft echter achter. In 2016 zijn Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland samen met de Federatie Medisch Specialisten daarom het programma ‘Leading the change’ begonnen. Als onderdeel daarvan voerden wij gesprekken met verschillende partijen om tot maatregelen te komen om implementatie te stimuleren. Wij adviseren een samenhangend pakket van maatregelen om de implementatie te bevorderen. Het is belangrijk om hierbij gebruik te maken van spiegelinformatie en duidelijkheid te scheppen over de gevolgen van zorgevaluaties voor alle betrokken partijen. Implementatie van nieuwe inzichten uit zorgevaluaties past bij de verantwoordelijkheid die hoort bij professionele autonomie. Pas als implementatie ondanks stimulerende maatregelen toch achterblijft, is het nodig om minder vrijblijvende maatregelen door te voeren.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing