Verstandig kiezen bij het voorschrijven van statinen

Klinische praktijk
A.E.C.A.B. (Annelieke) Willemsen
S.J.H. (Bas) Bredie
Claudia M. Lobo
Maureen J. van der Vlugt
C. (Kees) Kramers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8695
Abstract

Samenvatting

  • De Nederlandse campagne ‘Verstandig kiezen’ streeft naar kwaliteitsverbetering in de zorg met aandacht voor kostenbeheersing. ‘Verstandig kiezen’ kan onder andere worden ingezet in de keuze voor een statine.
  • Atorvastatine en rosuvastatine zijn in de diverse richtlijnen over cardiovasculair risicomanagement gelijkwaardige keuzes.
  • Atorvastatine is als generiek geneesmiddel verkrijgbaar en daardoor circa 25 maal goedkoper dan rosuvastatine in vrijwel equipotente doseringen.
  • Rosuvastatine geeft een sterkere LDL-reductie dan atorvastatine.
  • Meestal kan de LDL-streefwaarde van een patiënt worden behaald door behandeling met atorvastatine en is rosuvastatine niet nodig.
  • Op groepsniveau zijn er geen relevante verschillen tussen de bijwerkingenprofielen van atorvastatine en rosuvastatine, maar beide middelen verschillen wel in farmacokinetische interacties.
  • Bij het aanpassen van medicatie is goede informatievoorziening een voorwaarde voor patiënttevredenheid en therapietrouw.
  • Wij adviseren het gebruik van atorvastatine in plaats van rosuvastatine als middel van eerste keuze als de LDL-streefwaarde niet wordt bereikt met simvastatine. Onder bepaalde omstandigheden dient echter rosuvastatine de eerstekeusbehandeling te zijn.
  • De werkzaamheid en bijwerkingen van het medicijn moeten vervolgens op individueel patiëntniveau worden geëvalueerd.
Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen.

Afd. Inwendige Geneeskunde: drs. A.E.C.A.B. Willemsen, arts in opleiding tot internist-oncoloog en klinisch farmacoloog; dr. S.J.H. Bredie, internist-vasculair geneeskundige; dr. C. Kramers, internist-klinisch farmacoloog (tevens: Radboudumc, afd. Farmacologie-Toxicologie; Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Apotheek-Klinische Farmacie, Nijmegen).

Hartlongcentrum, afd. Cardiologie: dr. M.J. van der Vlugt, cardioloog.

Huisartsenpraktijk De Kroonsteen, Malden.

Dr. C.M. Lobo, huisarts-kaderarts hart- en vaatziekten (tevens: Huisartsopleiding Radboudumc en zorggroep OCE, Nijmegen).

Contact drs. A.E.C.A.B. Willemsen (annelieke.willemsen@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
A.E.C.A.B. (Annelieke) Willemsen ICMJE-formulier
S.J.H. (Bas) Bredie ICMJE-formulier
Claudia M. Lobo ICMJE-formulier
Maureen J. van der Vlugt ICMJE-formulier
C. (Kees) Kramers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties