Verstandig kiezen bij het voorschrijven van statinen

Stand van zaken
14-05-2015
A.E.C.A.B. (Annelieke) Willemsen, S.J.H. (Bas) Bredie, Claudia M. Lobo, Maureen J. van der Vlugt en C. (Kees) Kramers
  • De Nederlandse campagne ‘Verstandig kiezen’ streeft naar kwaliteitsverbetering in de zorg met aandacht voor kostenbeheersing. ‘Verstandig kiezen’ kan onder andere worden ingezet in de keuze voor een statine.
  • Atorvastatine en rosuvastatine zijn in de diverse richtlijnen over cardiovasculair risicomanagement gelijkwaardige keuzes.
  • Atorvastatine is als generiek geneesmiddel verkrijgbaar en daardoor circa 25 maal goedkoper dan rosuvastatine in vrijwel equipotente doseringen.
  • Rosuvastatine geeft een sterkere LDL-reductie dan atorvastatine.
  • Meestal kan de LDL-streefwaarde van een patiënt worden behaald door behandeling met atorvastatine en is rosuvastatine niet nodig.
  • Op groepsniveau zijn er geen relevante verschillen tussen de bijwerkingenprofielen van atorvastatine en rosuvastatine, maar beide middelen verschillen wel in farmacokinetische interacties.
  • Bij het aanpassen van medicatie is goede informatievoorziening een voorwaarde voor patiënttevredenheid en therapietrouw.
  • Wij adviseren het gebruik van atorvastatine in plaats van rosuvastatine als middel van eerste keuze als de LDL-streefwaarde niet wordt bereikt met simvastatine. Onder bepaalde omstandigheden dient echter rosuvastatine de eerstekeusbehandeling te zijn.
  • De werkzaamheid en bijwerkingen van het medicijn moeten vervolgens op individueel patiëntniveau worden geëvalueerd.

Om deze pagina weer te geven moet u ingelogd zijn.

Heeft u nog geen abonnement?

Sluit een abonnement af

Heeft u al een abonnement?

Registreren

Log in als abonnee

Inloggegevens kwijt?