Verstandelijke beperkingen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:B1924

artikel

Wie zijn de mensen met een verstandelijke beperking eigenlijk? Deze infographic geeft een overzicht van de epidemiologie, etiologie, zorgbehoeften en participatiemogelijkheden van deze groep. Voor een verdere verdieping zie artikel B1105.

1
Infographic
1 | Infographic
Mensen met een verstandelijke beperking

Gerelateerde artikelen

Reacties