Oncologische behandeling van patiënten met een verstandelijke beperking

Een jongen met bretels aan.
Maarten Cuypers
Jenneken Naaldenberg
Geraline L. Leusink
Haiko J. Bloemendal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6963
Abstract

Samenvatting

Mensen met een verstandelijke beperking hebben te maken met specifieke risico’s op het ontwikkelen van kanker door afwijkende genetische factoren en leefstijlfactoren. Vroege opsporing en oncologische zorg zijn echter minder toegankelijk voor mensen met een verstandelijke beperking dan voor de algemene populatie, wat bijdraagt aan een hogere sterfte door kanker in deze groep. Om oncologische zorg af te stemmen op de kenmerken en behoeften van mensen met een verstandelijke beperking kan een aanpassing van de reguliere behandeling nodig zijn. Maar er is weinig wetenschappelijke kennis over behandelaanpassingen in deze setting. De oncologische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is daarom vooral afhankelijk van de affiniteit en ervaring van de betrokken zorgverleners. Richtlijnen uit aangrenzende vakgebieden, zoals palliatieve zorg, kunnen behulpzaam zijn, met name in het besluitvormingsproces. Daarnaast vragen wij alertheid voor afwijkende symptomen, genetische factoren en mogelijkheden tot samenwerking met andere zorgverleners, zoals de arts voor verstandelijk gehandicapten.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: dr. M. Cuypers, epidemioloog; dr.ir. J. Naaldenberg, gezondheidswetenschapper; prof.dr. G.L. Leusink, huisarts-epidemioloog; afd. Medische Oncologie: prof.dr. H.J. Bloemendal, internist-oncoloog.

Contact M. Cuypers (maarten.cuypers@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Verantwoording: Dr. Esther Bakker-van Gijssel, arts VG, gaf waardevol commentaar op een eerdere versie van het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Maarten Cuypers ICMJE-formulier
Jenneken Naaldenberg ICMJE-formulier
Geraline L. Leusink ICMJE-formulier
Haiko J. Bloemendal ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie
Dit artikel wordt besproken inMifepriston en toegang tot oncologische zorg

Gerelateerde artikelen

Reacties