Verslechtering leefstijl vergroot darmkankerrisico

Hand op een glas wijn
Julien Vos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:C5344

Leefstijlveranderingen hebben een duidelijk effect op het risico op colorectaal carcinomen (CRC). Het verbeteren van de leefstijl verlaagt het CRC-risico, terwijl het verslechteren dit risico juist verhoogt. Dit blijkt uit een grote cohortstudie die werd uitgevoerd in tien Europese landen, waaronder Nederland (Am J Gastroenterol. 2022; online 2 december

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Oncologie
Dit artikel wordt besproken inMediterraan dieet, kankergenen en een snerpend geluid

Gerelateerde artikelen

Reacties