Leefstijl van 55-64-jarige Nederlanders in 2002/'03 minder gezond dan in 1992/'93

Onderzoek
M. Visser
S.M.F. Pluijm
M.H.L. van der Horst
J.L. Poppelaars
D.J.H. Deeg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2973-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Beschrijven van de leefstijl van 55-64-jarige mannen en vrouwen in Nederland in 2002/’03, en die vergelijken met de leefstijl van Nederlanders van dezelfde leeftijd in 1992/’93.

Opzet

Descriptief.

Methode

Gegevens werden gebruikt van de ‘Longitudinal aging study Amsterdam’. Het onderzoek omvat twee, uit de gemeentelijke bevolkingsregisters aselect getrokken steekproeven in 1992/’93 (n = 966) en 2002/’03 (n = 1002), gestratificeerd naar sekse, leeftijd en verwachte sterfte na 5 jaar, en woonachtig in 11 gemeenten in het westen, noordoosten en zuiden van Nederland. De gegevens werden verkregen tijdens interviews, metingen en een schriftelijke vragenlijst. De respons was 62 in 1992/’93 en 57 in 2002/’03.

Resultaten

In 1992/’93 was 9,5 van de mannen en 20,5 van de vrouwen obees en in 2002/’03 waren deze percentages 18,4 en 27,5. Het percentage rokers was ongeveer gelijk, namelijk een derde van de mannen en een kwart van de vrouwen. In 2002/’03 dronken meer personen alcohol; het percentage overmatige drinkers onder mannen was 15,7 (in 1992/’93: 11,7) en onder vrouwen 19,5 (in 1992/’93: 11,1). In 2002/’03 werd een vijfde minder energie besteed aan wandelen, fietsen, huishoudelijke activiteiten en sport.

Conclusie

De leefstijl van 55-64-jarige Nederlanders was in 2002/’03 minder gezond dan in 1992/’93. Aangezien leefstijlveranderingen op die leeftijd het risico kunnen verlagen op chronische ziekten, lichamelijke beperkingen en vroegtijdige sterfte, is meer aandacht voor een gezonde leefstijl binnen deze leeftijdsgroep nodig.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2973-8

Auteursinformatie

Vrije Universiteit, Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, Instituut voor Gezondheidswetenschappen, De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam.

Erasmus MC, Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Mw.dr.S.M.F.Pluijm, bewegingswetenschapper en epidemioloog.

VU Medisch Centrum, Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek, Amsterdam.

Mw.M.H.L.van der Horst, bewegingswetenschapper; hr.J.L.Poppelaars, sociaal psycholoog; mw.prof.dr.D.J.H.Deeg, epidemioloog.

Contact Mw.dr.ir.M.Visser, voedingskundige en epidemioloog (marjolein.visser@falw.vu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties