Verslaglegging van gerandomiseerd medisch-wetenschappelijk onderzoek volgens een standaardmethode; de 'Consolidation of the standards of reporting trials' (CONSORT)

Opinie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1089-91
Abstract

Tot de beste methoden van medisch-wetenschappelijk onderzoek behoren de gerandomiseerde klinische onderzoeken (‘randomized clinical trials’ of RCT's). Wanneer men echter RCT's de gouden standaard wil laten zijn van klinisch wetenschappelijk onderzoek, moeten ze ook beoordeeld kunnen worden door andere onderzoekers, externe adviseurs, tijdschriftredacties en lezers. In de praktijk is gebleken dat de verslaglegging van RCT's te wensen overlaat. Dit geldt zowel voor publicaties in het buitenland als in Nederland.

Slordige verslaglegging kan een uiting zijn van onnauwkeurig uitgevoerd onderzoek en kan op die manier onbetrouwbare resultaten opleveren. Dit kan tot gevolg hebben dat literatuurgegevens en daarmee ook overzichtsartikelen en meta-analysen onbetrouwbaar worden. Daarentegen maakt een goede verslaglegging van een RCT het onderzoekers en lezers mogelijk een nauwkeurig beeld te krijgen van de opzet en de uitvoering van het onderzoek en zich een oordeel te vormen over de interne en externe validiteit ervan. Dit geldt primair de redactieleden van biomedische tijdschriften…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties