Verslag van de Wetenschappelijke vergadering te Amsterdam

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1883;27:622-3