Verslag van de Wetenschappelijke Vergadering te Zwolle

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1881;25:705-20