Een blinde vlek binnen de beroepsgroep?

Verslaafde collega’s

Klinische praktijk
Hans Rode
Marlies de Rond
Ingrid Dam
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5718
Abstract

Dames en Heren,

Zieke artsen zoeken laat hulp voor zichzelf. Vaak hebben ze geen eigen huisarts en schrijven ze zichzelf medicatie voor.1 Een zieke, onbehandelde arts loopt een grote kans te disfunctioneren en vormt niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar ook voor zijn patiënten, collega’s en naasten.2

In deze klinische les richten we ons op verslaving onder artsen, met als doel de herkenning en behandeling ervan te bevorderen.

Er zijn geen prevalentiecijfers van verslaving onder artsen in Nederland. Wel laten Noord-Amerikaanse onderzoeken zien dat de prevalentie minstens zo hoog is als bij de algemene bevolking, variërend van 10-15%.1,2 De eisen die het vak stelt, gecombineerd met een zelfkritische houding, het ontkennen van nood- of waarschuwingssignalen bij de arts zelf en de neiging zichzelf te behandelen in plaats van hulp te zoeken, kunnen een verklaring zijn voor het middelenmisbruik door artsen.2

Artsen met verslavingsproblemen die op…

Auteursinformatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, Utrecht.

Drs. H. Rode, arts, psychiater; dr. M. de Rond, gezondheidswetenschapper; drs. I. Dam, arts n.p.

Contact drs. H. Rode (h.rode@fed.knmg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 21 februari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Hans Rode ICMJE-formulier
Marlies de Rond ICMJE-formulier
Ingrid Dam ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties