Opgenomen met een dubbel stigma

Klinische praktijk
C.A.J. de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1289-91

Dames en Heren,

Bij ‘doorsnee’-alcoholverslaafden kan een goed geïndiceerde klinische behandeling een positief resultaat opleveren.1 Dergelijke verslaafden worden gekenmerkt door de bereidheid tot veranderen, het ontbreken van ernstige psychopathologie en een goed sociaal functioneren. Er zijn verslaafden die niet aan dergelijke criteria voldoen en daardoor voor een klinische behandeling dreigen te worden afgewezen. Te denken valt aan personen die niet alleen verslaafd zijn, maar ook te ‘dom’, te ‘oud’, te ‘crimineel’ of te ‘beschadigd’. Systematische evaluatie van behandelingen van dergelijke subgroepen verslaafden is er nauwelijks.

In deze klinische les worden de ziektegeschiedenissen van 4 patiënten beschreven die ondanks een dubbel stigma met succes behandeld werden op de opnameafdeling van een verslavingscentrum. Elk van deze patiënten had behalve de alcoholafhankelijkheid minstens een andere afwijking waardoor de prognose als infaust had kunnen worden ingeschat.

Patiënt A, een 39-jarige man, wordt via de reclassering aangemeld voor klinische behandeling van zijn alcoholverslaving. Na…

Auteursinformatie

Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis ‘Huize Padua’, opnameafdeling van het Instituut voor Verslavingszorg Brabant (IV-B), Kluisstraat 2, 5427 EM Boekel.

C.A.J.de Jong, arts-psychotherapeut.

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties