Verschillen zorgkosten tussen zorggroepen?*

Vergelijking van zorggroepen voor mensen met diabetes
Onderzoek
15-03-2017
Sigrid M. Mohnen, Claudia C.M. Molema, Wouter Steenbeek, Michael J. van den Berg, Simone R. de Bruin, Caroline A. Baan en Jeroen N. Struijs

Doel

Is het gemiddelde van de zorgkosten per diabetespatiënt een geschikte maatstaf om zorggroepen met elkaar te vergelijken? En geven de totale zorgkosten per diabetespatiënt daadwerkelijk het beste inzicht in de prestaties van de zorggroep?

Opzet

Dwarsdoorsnedeonderzoek met meerdere niveaus.

Methode

Wij analyseerden de declaratiegegevens over 2009 van 104.544 diabetespatiënten die begeleid werden in een zorggroep. De gegevens waren afkomstig van Vektis. Per zorggroep bepaalden we de gemiddelde zorgkosten per patiënt voor alle curatieve zorg en voor diabetesspecifieke ziekenhuiszorg met de ‘simple mean’-methode en nogmaals met een geavanceerde ‘generalized linear mixed model’. Ook berekenden we welk deel van de gevonden verschillen konden worden toegeschreven aan de zorggroepen zelf.

Resultaten

De gemiddelde kosten voor de totale curatieve zorg per patiënt waren €3092-6546, zonder significante verschillen tussen zorggroepen. Met de generalized linear mixed-modelmethode was de variatie kleiner (€2884-3511) en waren er wel significante verschillen. Voor de kosten van diabetesspecifieke ziekenhuiszorg vonden we een soortgelijk resultaat, en ook de rangorde van de zorggroepen bleek afhankelijk van de gehanteerde methode. Het zorggroepeffect was gering, al was het bij de diabetesspecifieke ziekenhuiszorgkosten wel groter dan bij de totale curatieve zorgkosten (6,7% vs. 0,4%).

Conclusie

Bij het benchmarken van zorggroepen heeft de gebruikte methode invloed. Simpelweg de gemiddelde zorgkosten bepalen, wat nog vaak gebeurt, leidt tot een overschatting van de verschillen tussen zorggroepen; het generalized linear mixed model is nauwkeuriger en geeft een betere vergelijking. Het blijft echter zo dat totale zorgkosten een gebrekkige indicator zijn waar zorggroepen weinig invloed op hebben. De kosten van diabetesspecifieke ziekenhuiszorg zijn een betere indicator voor het vergelijken van zorggroepen, aangezien zorggroepen daar meer invloed op hebben.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing