Vergelijking van zorggroepen voor mensen met diabetes

Verschillen zorgkosten tussen zorggroepen?*

Onderzoek
Sigrid M. Mohnen
Claudia C.M. Molema
Wouter Steenbeek
Michael J. van den Berg
Simone R. de Bruin
Caroline A. Baan
Jeroen N. Struijs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D701
Abstract

Samenvatting

Doel

Is het gemiddelde van de zorgkosten per diabetespatiënt een geschikte maatstaf om zorggroepen met elkaar te vergelijken? En geven de totale zorgkosten per diabetespatiënt daadwerkelijk het beste inzicht in de prestaties van de zorggroep?

Opzet

Dwarsdoorsnedeonderzoek met meerdere niveaus.

Methode

Wij analyseerden de declaratiegegevens over 2009 van 104.544 diabetespatiënten die begeleid werden in een zorggroep. De gegevens waren afkomstig van Vektis. Per zorggroep bepaalden we de gemiddelde zorgkosten per patiënt voor alle curatieve zorg en voor diabetesspecifieke ziekenhuiszorg met de ‘simple mean’-methode en nogmaals met een geavanceerde ‘generalized linear mixed model’. Ook berekenden we welk deel van de gevonden verschillen konden worden toegeschreven aan de zorggroepen zelf.

Resultaten

De gemiddelde kosten voor de totale curatieve zorg per patiënt waren €3092-6546, zonder significante verschillen tussen zorggroepen. Met de generalized linear mixed-modelmethode was de variatie kleiner (€2884-3511) en waren er wel significante verschillen. Voor de kosten van diabetesspecifieke ziekenhuiszorg vonden we een soortgelijk resultaat, en ook de rangorde van de zorggroepen bleek afhankelijk van de gehanteerde methode. Het zorggroepeffect was gering, al was het bij de diabetesspecifieke ziekenhuiszorgkosten wel groter dan bij de totale curatieve zorgkosten (6,7% vs. 0,4%).

Conclusie

Bij het benchmarken van zorggroepen heeft de gebruikte methode invloed. Simpelweg de gemiddelde zorgkosten bepalen, wat nog vaak gebeurt, leidt tot een overschatting van de verschillen tussen zorggroepen; het generalized linear mixed model is nauwkeuriger en geeft een betere vergelijking. Het blijft echter zo dat totale zorgkosten een gebrekkige indicator zijn waar zorggroepen weinig invloed op hebben. De kosten van diabetesspecifieke ziekenhuiszorg zijn een betere indicator voor het vergelijken van zorggroepen, aangezien zorggroepen daar meer invloed op hebben.

Auteursinformatie

* Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Health Services Research (16 maart 2016, doi:10.1111/1475-6773.12483) met als titel ‘Cost variation in diabetes care across Dutch care groups’. Afgedrukt met toestemming.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, afd. Kwaliteit van Zorg en Gezondheidseconomie, Bilthoven.

Dr. S.M. Mohnen, C.C.M. Molema, dr. M.J. van den Berg, dr.ir. S.R. de Bruin, dr. J.N. Struijs, en prof.dr. C.A. Baan, zorgonderzoekers.

Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, Amsterdam.

Dr. W. Steenbeek, socioloog, criminoloog.

Contactpersoon: dr. S.M. Mohnen (sigrid.mohnen@rivm.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Drs. J. Cohen, huisarts, leverde commentaar op een eerdere versie van dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Sigrid M. Mohnen ICMJE-formulier
Claudia C.M. Molema ICMJE-formulier
Wouter Steenbeek ICMJE-formulier
Michael J. van den Berg ICMJE-formulier
Simone R. de Bruin ICMJE-formulier
Caroline A. Baan ICMJE-formulier
Jeroen N. Struijs ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties