Een clustergerandomiseerde gecontroleerde trial

Effecten van overheidstoezicht op kwaliteit van diabetesketenzorg*

Onderzoek
Sandra F. Oude Wesselink
Hester F. Lingsma
Corry A.J. Ketelaars
Johan P. Mackenbach
Paul B.M. Robben
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9862
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken wat het effect is van een toezichtprogramma op de kwaliteit van diabetesketenzorg, dat plaatsvond in 2011 en 2012.

Opzet

Clustergerandomiseerde gecontroleerde trial.

Methode

Het toezichtprogramma werd willekeurig toegewezen aan een aantal zorggroepen dat patiënten met diabetes mellitus behandelde. Dit programma bestond uit het aankondigen van de inspectie, het afleggen van inspectiebezoeken en het versturen van individuele inspectierapporten. We maten het effect van het toezicht met structuur-, proces- en uitkomstindicatoren van kwaliteit van zorg. Deze indicatoren verkregen we uit patiëntendossiers, vóór en na het toezichtprogramma. We gebruikten hiërarchische lineaire en logistische regressiemodellen om de gegevens van 356 patiënten van 10 interventie- en 8 controlezorggroepen te analyseren.

Resultaten

De interventie had geen effect op de structuren, processen of uitkomsten van zorg. Tijdens de onderzoeksperiode verbeterden enkele structuren van zorg wel in de totale onderzoekspopulatie, maar processen van zorg en gezondheidsuitkomsten niet.

Conclusie

In deze cluster-RCT vonden wij geen verbeteringen in de kwaliteit van diabetesketenzorg door het toezichtprogramma. Ondanks verbetering van enkele structuren van zorg zijn verdere initiatieven nodig om de kwaliteit van de ketenzorg voor diabetespatiënten echt te verbeteren.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Medical Care (2015;53:784-91) met als titel ‘Effects of government supervision on quality of integrated diabetes care: a cluster randomized controlled trial’. Afgedrukt met toestemming.

Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Dr. S.F. Oude Wesselink, onderzoeker; dr. H.F. Lingsma, epidemioloog; prof.dr. J.P. Mackenbach, sociaal geneeskundige.

Inspectie voor de Gezondheidszorg, Utrecht.

Dr. C.A.J. Ketelaars, gezondheidswetenschapper; prof.dr. P.B.M. Robben, arts (tevens: Erasmus Universiteit Rotterdam, instituut Beleid & Management Gezondheidszorg).

Contact dr. S.F. Oude Wesselink (s.oudewesselink@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning voor dit artikel: S.F. Oude Wesselink, H.F. Lingsma en J.P. Mackenbach ontvingen een onderzoeksubsidie van de IGZ.

Verantwoording

Sandra Oude Wesselink promoveerde op 8 september 2015 op het proefschrift ‘Towards evidence-based government supervision in healthcare’; dit proefschrift is te downloaden op www.oudewesselink.net/proefschrift of aan te vragen via s.oudewesselink@erasmusmc.nl.

Auteur Belangenverstrengeling
Sandra F. Oude Wesselink ICMJE-formulier
Hester F. Lingsma ICMJE-formulier
Corry A.J. Ketelaars ICMJE-formulier
Johan P. Mackenbach ICMJE-formulier
Paul B.M. Robben ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Diabetes mellitus
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties