Verpleeghuiszorg

Verkiezingen 2017: Ouderen en verpleeghuiszorg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:B1906

De strijd om de verkiezingen van 2017 is in volle gang en daarbij willen politici de praktijk nog weleens uit het oog verliezen. In een reeks artikelen van het NTvG helpen artsen een handje met ongevraagd advies vanuit de spreekkamer.


Aflevering 5: Ouderen en verpleeghuiszorg

Mensen moeten langer thuis blijven wonen. Als mantel- en thuiszorg echt niet meer toereikend zijn, komt het verpleeghuis in zicht. Maar volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg voldoen veel verpleeghuizen niet aan de eisen voor onder andere kwaliteit, veiligheid en personeelsinzet. De politieke partijen hebben hier elk hun eigen oplossing voor. Wij laten twee specialisten oudergeneeskunde aan het woord in het artikel ‘Ouderen en verpleeghuiszorg’. Zij geven hun visie op hoe we de verpleeghuiszorg én het toezicht hierop kunnen verbeteren. Opvang als in een verpleeghuis zal immers altijd nodig blijven.

In deze infographic staan de cijfers over het aantal verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland, hun bewoners en werknemers, en de kosten van langdurige zorg.

1
Infographic
Verpleeghuiszorg
1 | Infographic | Verpleeghuiszorg
Verkiezingen 2017: Ouderen en verpleeghuiszorg

Gerelateerde artikelen

Reacties