Verpleeghuisbewoners zien slecht

Verpleeghuisbewoners zien slecht
Christel van Dongen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1407

Een derde van de ouderen die in een verpleeghuis wonen, heeft een slechte visus. Een bezoekje aan de oogarts is dan wenselijk, zo schrijven Marianne Sinoo en collega’s (Hogeschool Utrecht) in Journal of Clinical Nursing (2012;21:1931-21).

Om na te gaan hoe het met het zicht van ouderen in verpleeghuizen gesteld is, selecteerden de onderzoekers 259 bewoners uit 4 instellingen. Een optometrist bezocht de huizen en onderzocht de ouderen. Daarnaast bekeken de onderzoekers de zorgdossiers.

De gemiddelde leeftijd van de bewoners lag boven de 80 jaar. Bijna 80% was vrouw en twee derde woonde op een psychogeriatrische afdeling. De zorgdossiers van 101 bewoners (39%) bevatten informatie over de visus. Bij meer dan de helft van de slechtzienden en blinden stond hierover niets in het dossier. Na de oogcontrole bleek dat 83% van de ouderen geen (nieuwe) bril nodig had. Toch kreeg 46% van de verpleeghuisbewoners het advies een oogarts te consulteren. Van deze bewoners was beduidend minder informatie over de visus vastgelegd in het zorgdossier dan van bewoners die niet naar de oogarts hoefden van de optometrist.

Vaker informeren naar en documenteren van de visus bij verpleeghuisbewoners is een taak voor de verpleegkundige, vinden Sinoo et al. Een opticien die de aan huis komt – net zoals een pedicure of een kapper – is misschien wel een gat in de markt.

(Bijdrage: Christel van Dongen.)

Gerelateerde artikelen

Reacties