Vermijdbare slechtziendheid in Nederland: het project 'Vision 2020 Netherlands' van de Wereldgezondheidsorganisatie

Klinische praktijk
H. Limburg
J.M. den Boon
M. Hogeweg
R.J.T. Gevers
G.Th. ten Hove
J.E.E. Keunen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:577-82
Abstract

Samenvatting

- Anno 2004 waren er in Nederland naar schatting 220.000-320.000 personen slechtziend of blind. Bij 150.000 tot 220.000 (70) van hen is de visusstoornis te behandelen of was deze te voorkomen geweest.

- Risicogroepen zijn verstandelijk gehandicapten, ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen, ouderen in het algemeen en diabetespatiënten.

- ‘Vision 2020 Netherlands’ is opgericht op initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie om vermijdbare slechtziendheid in Nederland vóór het jaar 2020 te elimineren door voorlichting, het opzetten van screeningprogramma’s en door uitbreiding van de oogzorgcapaciteit middels efficiënte samenwerking tussen de beroepsgroepen die zich met oogzorg bezighouden.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:577-82

Auteursinformatie

International Centre for Eye Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londen.

Hr.dr.H.Limburg, arts-onderzoeker.

Medisch Centrum Alkmaar, afd. Oogheelkunde, Alkmaar.

Hr.J.M.den Boon, oogarts.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Oogheelkunde, Leiden.

Mw.M.Hogeweg, oogarts.

Optometristen Vereniging Nederland, Haarlem.

Hr.R.J.T.Gevers, optometrist, voorzitter.

Stichting Dark & Light Blind Care, Veenendaal.

Hr.G.Th.ten Hove, directeur.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Oogheelkunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Hr.prof.dr.J.E.E.Keunen, oogarts.

Contact hr.prof.dr.J.E.E.Keunen (j.keunen@ohk.umcn.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties