Tekortschieten van de behandeling van slechtziendheid bij mensen met verstandelijke beperkingen - wie is verantwoordelijk?

Opinie
H.M. Evenhuis
L. Sjoukes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1034-6
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1048.

Van Isterdael et al. vragen in dit tijdschrift aandacht voor de behandeling van refractieafwijkingen en cataract bij mensen met verstandelijke beperkingen.1 Dit is van belang omdat gegevens over oogheelkundige behandelingen in deze populatie in de internationale literatuur nauwelijks beschikbaar zijn, zeker niet in een zo grote populatie. De analyse is gebaseerd op de archieven van Bartiméus, een organisatie voor mensen met visuele beperkingen, die ruim 10 jaar geleden als eerste begonnen is systematisch screeningsonderzoek te doen en advies te bieden aan zorgaanbieders ten behoeve van mensen met verstandelijke beperkingen. Medewerkers waren betrokken bij de ontwikkeling van een multidisciplinaire Nederlandse consensusrichtlijn voor de actieve opsporing van visuele stoornissen in deze populatie.2 Ook heeft Bartiméus samen met zusterorganisatie Sensis een boek gepubliceerd over de inrichting van de leefomgeving, voorzien van een technisch supplement voor architecten.3

Veel visuele stoornissen bij verstandelijk beperkten

Auteursinformatie

Erasmus MC-Centrum, afd. Huisartsgeneeskunde, subafd. Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

Mw.prof.dr.H.M.Evenhuis en mw.L.Sjoukes, artsen voor verstandelijk gehandicapten.

Contact mw.prof.dr.H.M.Evenhuis (h.evenhuis@erasmusmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties