Veroudering bij mensen met een verstandelijke handicap.

Media
M.A. Maaskant
M.J. Haveman
H.M.J. van Schrojenstein Lantman-de Valk
H.F.J. Urlings
M. van den Akker
A.G.H. Kessels
H.M. Evenhuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1513

M.A.Maaskant, M.J.Haveman, H.M.J.van Schrojenstein Lantman-de Valk, H.F.J.Urlings, M.van den Akker en A.G.H.Kessels, Veroudering bij mensen met een verstandelijke handicap. Verslag van een longitudinaal onderzoek. 192 bl., fig., tabellen. Vakgroep Epidemiologie, Rijksuniversiteit Limburg, MaastrichtStichting Pepijnklinieken, Echt 1995. ISBN 90-74130-15-1. Prijs: ingen. ƒ 39,50. (Te bestellen bij de Rijksuniversiteit Limburg, Vakgroep Epidemiologie, t.a.v…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties