Medicijngebruik door verstandelijk gehandicapten in instituten en gezinsvervangende tehuizen

Onderzoek
H.M.J. van Schrojenstein Lantman-de Valk
A.G.H. Kessels
M.J. Haveman
M.A. Maaskant
H.F.J. Urlings
M. van den Akker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1083-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Beschrijving van geneesmiddelengebruik door verstandelijk gehandicapten naar leeftijd, niveau van functioneren en woonvoorziening.

Opzet

Dwarsdoorsnede-onderzoek.

Plaats

Instituten en gezinsvervangende tehuizen voor verstandelijk gehandicapten in Noord-Brabant en Limburg.

Methoden

Steekproef, gestratificeerd naar leeftijd en woonsituatie (n = 1265). Van 101 personen ontbraken gegevens over het niveau van verstandelijke handicap. Gegevens werden verzameld met vragenlijsten, ingevuld door de huisarts.

Resultaten

Van de patiënten gebruikte 57 één of meer medicijnen. Het aantal gebruikte medicijnen hing significant samen met (toenemende) leeftijd en met de ernst van de verstandelijke handicap. Ouderen gebruikten vaker antipsychotica, laxantia en cardiovasculaire middelen, jongeren vaker anti-epileptica. Ernstiger verstandelijk gehandicapten gebruikten vaker antipsychotica, anti-epileptica, laxantia, antacida, psychoactieve middelen en maag-darmmiddelen. Er was geen verband tussen medicijngebruik en woonvorm.

Conclusie

Veel verstandelijk gehandicapten gebruiken medicijnen. Omdat epilepsie, psychiatrische en gedragsmatige stoornissen, en gastro-intestinale problemen veel voorkomen, en omdat de patiënten zelf weinig informatie geven, moet men bedacht zijn op geneesmiddelinteracties en bijwerkingen.

Auteursinformatie

Stichting Pepijnklinieken, Postbus 40, 6100 AA Echt.

Mw.H.M.J.van Schrojenstein Lantman-de Valk; drs.H.F..J.Urlings, pedagoog.

Rijksuniversiteit Limburg, vakgroep Epidemiologie, Maastricht.

Drs.ir.A.G.H.Kessels, natuurkundig ingenieur; dr.M.J.Haveman en dr.M.A.Maaskant, epidemiologen; mw.drs. M.van den Akker (thans: assistent in opleiding, vakgroep Huisartsgeneeskunde), data-analist.

Contact mw.H.M.J.van Schrojenstein Lantman-de Valk

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties