Vermoeden van appendicitis: laparoscopische of open appendectomie?

Onderzoek
L.A. Bouvy
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2221-2

Doordat de laparoscopische cholecystectomie steeds vaker wordt uitgevoerd en in de V.S. al bij 80 van de cholecystectomieën wordt toegepast, nemen de ervaring en de ontwikkeling van apparatuur zodanig toe dat steeds meer organen in borst en buikholte laparoscopisch worden benaderd. Schirmer et al., die in 1991 berichtten over hun…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties