Vermindering van het aantal elektro-encefalogrammen in Nederland na 1975

Opinie
H. van Crevel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:6-1

Zie ook de artikelen op bl. 21 en 36.

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie heeft er goed aan gedaan gegevens te verzamelen over het aantal vervaardigde elektro-encefalogrammen (EEG's) in Nederland vanaf de invoering van de computertomografie (CT).1 Het onderzoek werd verricht als reactie op het artikel over het EEG in de neurologische praktijk, waarin werd betoogd dat de komst van de CT-scan de indicaties voor het EEG aanzienlijk had beperkt.2

Spaans et al. enquêteerden 148 praktijken, waarvan er 89 antwoordden, waaronder alle 14 opleidingsklinieken. Van 1975 tot 1989 bleek de EEG-produktie met 19 verminderd te zijn, in de opleidingsklinieken zelfs met 26,5. Deze vermindering had een geleidelijk karakter. Hiermee werd de toename van het aantal EEG's, zoals opgegeven door de Ziekenfondsraad en vermeld in het artikel over de indicaties, gelogenstraft. Bovendien vonden Spaans et al. dat het aantal opnamen van neurologische patiënten in die zelfde periode…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Neurologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Prof.dr.H.van Crevel, neuroloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties