Enquête naar het aantal vervaardigde elektro-encefalogrammen in Nederland in 1975-1989; duidelijke vermindering ondanks sterk toegenomen aantallen neurologische patiënten

Onderzoek
F. Spaans
F.E. Posthumus Meyjes
J.P.H. Reulen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:21-7
Abstract

Samenvatting

Op basis van gegevens verstrekt door 89 Nederlandse praktijken NeurologieKlinische Neurofysiologie wordt aangetoond dat het aantal elektro-encefalogrammen (EEG's) dat per jaar in Nederland wordt vervaardigd van 1975 tot 1989 geleidelijk is afgenomen. Bij 57 klinieken die over alle jaren gegevens aanleverden, bleek de vermindering circa 19 te bedragen. Deze significante vermindering vond plaats ondanks een sterke toename van de aantallen nieuwe patiënten op de neurologische polikliniek (circa 60, gegevens van 42 praktijken) en neurologische opnamen (circa 40, gegevens van 54 praktijken). Er zijn geen redenen om aan te nemen dat deze ontwikkeling bij de niet-responderende praktijken (n = 59) wezenlijk anders is geweest.

De gegevens van dit onderzoek weerleggen de bewering gedaan in een artikel dat in 1989 in dit tijdschrift verscheen als zou, ondanks de invoering van de CT-scanner, het aantal EEG's zijn toegenomen. Deze verkeerde conclusie, die leidde tot het suggereren van overconsumptie, blijkt in de eerste plaats te berusten op kennelijk onjuiste cijfers verstrekt door de Ziekenfondsraad. Verder had men zich geen rekenschap gegeven van de toename van het aantal neurologische patiënten.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Klinische Neurofysiologie, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Prof.dr.F.Spaans, klinisch neurofysioloog; dr.ir.J.P.H.Reulen, klinisch fysicus.

Academisch Medisch Centrum, afd. Klinische Neurofysiologie, Amsterdam.

Dr.F.E.Posthumus Meyjes, klinisch neurofysioloog.

Contact prof.dr.F.Spaans

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties