Vermindering regeldruk krijgt vorm

Twan van Venrooij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C3928

10 concrete schrappunten en 3 overstijgende schrapsuggesties. Dat vormt het eerste resultaat van de doorschrap- en verbetersessies die (Ont)regel de Zorg organiseerde ter vermindering van de administratieve lasten en regeldruk in de zorg. De punten zijn eind maart overhandigd aan minister Bruins.

De schrappunten en -suggesties zijn opgesteld aan de hand van input van professionals uit de zorgsector. Zij konden tijdens een schrapconferentie in november 2017 ( zie C3749) en tijdens schrapsessies in januari, februari en maart 2018 voorstellen doen voor wat er beter kan en welke handelingen geschrapt moeten worden…

Ook interessant

Reacties