Interviews over de mogelijkheid en randvoorwaarden

Interne audit delen met extern toezicht

Onderzoek
Mirelle Hanskamp-Sebregts
Paul H.B. Robben
Hub Wollersheim
Marieke Zegers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2517
Abstract

Zorgverleners besteden gemiddeld 40% van hun zorguren aan administratie, waaronder het registeren en aanleveren van kwaliteitsinformatie.1-3 De administratiedruk wordt veroorzaakt door politieke keuzes, wetgeving, eisen van zorgverzekeraars en toezichthouders, protocollen en kwaliteitsvisitaties van eigen beroepsverenigingen.4-6 Afstemming hiertussen ontbreekt echter: 69% van de specialisten en 75% van de arts-assistenten geeft aan dat ze bepaalde handelingen dubbel moeten uitvoeren voor verschillende partijen.2

Samenvatting

Doel

Onderzoeken in hoeverre interne auditresultaten van ziekenhuizen gedeeld kunnen worden met externe toezichthouders en wat de randvoorwaarden hiervoor zijn.

Opzet

Kwalitatief interviewonderzoek.

Methode

In de periode 2013-2015 hielden we in zes ziekenhuizen 36 individuele interviews met 12 afdelingshoofden (allen medisch specialist), 10 afdelingsmanagers, 5 leden van de raad van bestuur, 5 leden van de raad van toezicht en de 4 accounthoudende ziekenhuisinspecteurs. Daarnaast vond een focusgroepinterview plaats met 6 andere ziekenhuisinspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De interviewgegevens werden thematisch geanalyseerd.

Resultaten

De geïnterviewden gaven aan dat afstemming tussen interne toetsing en extern toezicht ontbreekt. Ze waren voorstander van het delen van interne auditresultaten met toezichthouders om de toezichtlast te verminderen. Ze vonden dat interne audits inzage geven in kwaliteitsverbeteringen, sturing op kwaliteit en veiligheid door ziekenhuisbestuurders, en de verbetercultuur binnen teams van zorgverleners. Met deze informatie kan de inspectie oordelen in welke mate ziekenhuizen lerende organisaties zijn. Als randvoorwaarden voor het delen van auditresultaten benoemden de geïnterviewden: betrouwbare en risicogerichte informatie over kwaliteit en veiligheid, verzameld door deskundige, getrainde auditoren en zorgvuldig gebruik hiervan door de inspectie om openheid onder geauditeerde zorgverleners te behouden.

Conclusie

Interne auditresultaten kunnen onder voorwaarden worden gedeeld met externe toezichthouders zoals de IGJ. Als interne auditresultaten laten zien dat ziekenhuizen open, lerende en zelfreinigende organisaties zijn, kan de inspectie op afstand toezicht houden en worden de toezichtlasten waarschijnlijk minder.

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen. Instituut voor Kwaliteit en Veiligheid: drs. M. Hanskamp-Sebregts, auditor en promovendus. Radboud Institute for Health Sciences, IQ healthcare: dr. H. Wollersheim, internist; dr. M. Zegers, epidemioloog (tevens: afd. Intensive Care). Erasmus Universiteit, Erasmus School of Health Policy & Management, Rotterdam: prof.dr. P.H.B. Robben, arts n.p.

Contact M. Hanskamp-Sebregts (mirelle.hanskamp-sebregts@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: H. Wollersheim en M. Zegers ontvingen een onderzoeksubsidie van ZonMw (subsidienummer: 515500002).

Verantwoording

Saskia van Gelderen, MSc en dr. Gijs Hesselink droegen bij aan de gegevensverzameling voor dit onderzoek.

Auteur Belangenverstrengeling
Mirelle Hanskamp-Sebregts ICMJE-formulier
Paul H.B. Robben ICMJE-formulier
Hub Wollersheim ICMJE-formulier
Marieke Zegers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties