Verminderd zicht in het kraambed

Medisch beeld
Felicia Lusing
Janske G.P. Willems
Martijn J. Kanis
Perry T.C. van Doormaal
Eveline J. Roos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D6920
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Circa 25-40% van de patiënten met pre-eclampsie of het HELLP-syndroom (‘hemolysis elevated-liver-enzymes low-platelet-count syndrome’) hebben visusklachten; bij circa 0,1-2% van hen treedt de complicatie ‘sereuze ablatio retinae’ op.

Casus

Een 31-jarige gezonde vrouw beviel van haar eerste kind. Een aantal uur postpartum ontwikkelde zij visusklachten, onder andere bestaande uit een wazig zicht. De diagnose ‘HELLP-syndroom’ werd gesteld. Vanwege aanhoudende, progressieve visusklachten en hoofdpijn werden de oogarts en neuroloog in consult gevraagd. Er werd vastgesteld dat er sprake was van ‘bilaterale sereuze ablatio retinae’ als complicatie van het HELLP-syndroom. De hoofdpijn was meest waarschijnlijk een bijwerking van nifedipine of passend bij spanningshoofdpijn of HELLP. De visusklachten verbeterden spontaan binnen enkele weken.

Conclusie

Sereuze ablatio retinae als complicatie van pre-eclampsie of HELLP is zeer zeldzaam. Alle betrokken zorgverleners dienen in de post-partumperiode alert te zijn op visusklachten als mogelijk eerste symptoom van sereuze ablatio retinae, pre-eclampsie of andere acute onderliggende ziektebeelden.

Auteursinformatie

Tergooi MC, Blaricum. Afd. Gynaecologie: drs. F. Lusing en dr. J.G.P. Willems, aniossen; drs. E.J. Roos, MSc, gynaecoloog. Afd. Oogheelkunde: dr. M.J. Kanis, oogarts. Afd. Neurologie: dr. P.T.C. van Doormaal, neuroloog.

Contact F. Lusing (felicialusing@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Felicia Lusing ICMJE-formulier
Janske G.P. Willems ICMJE-formulier
Martijn J. Kanis ICMJE-formulier
Perry T.C. van Doormaal ICMJE-formulier
Eveline J. Roos ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties