Verminderd gewaarworden van hypoglykemie bij patiënten met diabetes mellitus type 2

Klinische praktijk
Th.F. Veneman
D.W. Erkelens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:836-9
Abstract

Samenvatting

Bij een lage bloedsuikerspiegel ontstaan door stimulatie van het autonome zenuwstelsel zogenaamde autonome symptomen, zoals trillen, transpireren en hartkloppingen. Bij verdere daling ontstaan door een tekort aan glucose in het centraal zenuwstelsel neuroglykopenische symptomen, zoals duizeligheid, wazig zien en concentratiestoornissen. Er bestaat een verminderd gewaarworden van hypoglykemie als de autonome waarschuwingssymptomen niet optreden of pas bij lagere bloedsuikerconcentraties optreden dan de neuroglykopenische symptomen.

Het niet gewaarworden van hypoglykemische symptomen komt voor bij eenvijfde van de patiënten met type-2-diabetes, ongeveer even vaak als bij patiënten met diabetes mellitus type 1. Het kan leiden tot ernstiger en langduriger hypoglykemische reacties, bij type 2 erger dan bij type 1. Risicofactoren voor niet gewaarworden zijn een langere duur van diabetes en een verbeterde metabole controle.

De hormonale tegenregulatie van patiënten met type-2-diabetes verschilt van die van patiënten met type-1-diabetes. Bij de eersten is de glucagonrespons in het algemeen afgenomen, hoewel niet noodzakelijkerwijs in dezelfde mate als bij patiënten met type-1-diabetes. De catecholamineproductie is bij patiënten met type-2-diabetes groter, terwijl groeihormoon- en cortisolreacties ongeveer gelijk zijn ten opzichte van patiënten met type-1-diabetes.

Deze verschillen zouden ten dele verklaard kunnen worden door de sterke toename van de vrijevetzuurconcentratie die tijdens hypoglykemie bij patiënten met type-2-diabetes wordt gezien. Dit kan de glucagonuitscheiding onderdrukken, waardoor de catecholamineuitscheiding als compensatiemechanisme toeneemt.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Dr.Th.F.Veneman en prof.dr.D.W.Erkelens, internisten.

Contact dr.Th.F.Veneman

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties