Hypoglykemie; voelt de patiënt met diabetes mellitus het nog wel?

Klinische praktijk
Th.F. Veneman
T.W. van Haeften
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1693-7

Zie ook de artikelen op bl. 1689, 1697, 1701-6, 1706-10, 1712-6 en 1717-9.

In het algemeen wordt een nuchtere plasmaglucoseconcentratie van 1 Daarnaast komt het regelmatig voor dat met insuline behandelde diabetici zich normaal voelen bij plasmaglucosewaarden van 2,0 mmoll of minder. Ditzelfde kan vóórkomen bij patiënten met een insulinoom.2 De diagnose ‘hypoglykemie’ kan echter pas worden gesteld als een lage plasmaglucoseconcentratie gepaard gaat met typische symptomen die na toediening van glucose weer verdwijnen (trias van Whipple).3

Fysiologische reacties op een hypoglykemie

In het algemeen ontstaat een hypoglykemie als het evenwicht tussen het verschijnen van glucose in de bloedbaan (de hepatische glucoseproduktie inclusief de glucoseopname uit de tractus digestivus) en het verdwijnen van glucose uit de bloedbaan naar de perifere weefsels verstoord raakt ten nadele van het eerste. Een daling van de plasmaglucoseconcentratie leidt normaliter tot een reeks van fysiologische veranderingen die een waarschuwingsfunctie vervullen en op…

Auteursinformatie

Presbyterian University Hospital, Clinical Research Unit, Pittsburgh, PA, USA.

Th.F.Veneman.

Academisch Ziekenhuis, afd. Endocrinologie, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Dr.T.W.van Haeften, internist.

Contact dr.T.W.van Haeften

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties