Verloskundige zorg in Nederland; voorsprong of achterstand?

G.G.M. Essed
M.M.S. Zwartsenburg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1280-2

Inleiding

Nederland kent een uniek systeem van verloskundige zorgverlening. Het is gebaseerd op de scheidslijn tussen fysiologie en pathologie en als zodanig onvergelijkbaar met de systemen in de ons omringende landen. Voor de Nederlandse zwangere is dit een vanzelfsprekendheid, voor buitenlandse deskundigen een voorwerp van verbazing, onderzoek en sinds kort ook wel afgunst.

De grote veranderingen op het gebied van de anticonceptie en de verfijning van de diagnostiek met betrekking tot de foetus tijdens zwangerschap en baring hebben wereldwijd geleid tot ongekende mogelijkheden om zowel het begin als het resultaat van de voortplanting te beïnvloeden. Nederland loopt al jaren voorop bij het reguleren van de fertiliteit en bij de toepassing van foetale onderzoeks- en bewakingstechnieken. Betrouwbare anticonceptie werd hier vroeger dan elders gemeengoed en Nederland behoort tot de landen met het hoogste percentage pilgebruiksters. In dit licht is het des te opmerkelijker dat juist in Nederland de structuur van de…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Rijksuniversiteit, Faculteit der Medische Wetenschappen en Faculteit der Letteren, Groningen.

Mw.M.M.S.Zwartsenburg, student geneeskunde en journalistiek.

Contact Prof.dr.G.G.M.Essed. gynaecoloog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties