Verloskundige resultaten bij vrouwen met epilepsie

Nieuws
P.G. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:927

De laatste tijd zijn er enkele artikelen verschenen over de risico's van anti-epileptica bij zwangeren. Hiilesmaa et al. beschrijven 150 zwangerschappen bij vrouwen met epilepsie en vergelijken die met de uitkomsten van onderzoek bij 150 vergelijkbare vrouwen zonder deze ziekte.1 In de meeste gevallen werd fenytoïne, carbamazepine of fenobarbital…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties