Verloskunde in transitie

Stand van zaken
17-12-2019
Arie Franx en Eric A.P. Steegers

Reacties (2)

Inloggen om een reactie te plaatsen
JMWM Merkus
19-12-2019 17:46

Compliment

Zeer mooie bespreking van de verworvenheden van de moderne voortplantingsgeneeskunde en oproep tot verdere verbetering.

prof. dr. J.M.W.M. Merkus, emeritus hoogleraar obstetrie/gynaecologie, UMC St Radboud

Ben Semmekrot
03-02-2020 11:59

Preventie wettelijk vastleggen

Hierbij een wat verlate maar welgemeende reactie op het artikel van Arie Franx en Eric Steegers over de huidige situatie en de verworvenheden in de verloskunde. Wat een mooi overzichtsartikel hebben ze geschreven. De auteurs noemen het ZonMw-programma 'Zwangerschap en geboorte', de eerstelijnsgeboortecentra en ook het actie programma 'Kansrijke start', waarin onder leiding van het ministerie van VWS partijen uit geboortezorg en jeugdgezondheidszorg samenwerken om gezondheid in de eerste 1000 dagen van het leven te verbeteren en betere toekomstkansen te bieden.

Bij het lezen vroeg ik me af of de tijd nu niet rijp is om de preventie nu eens vast te leggen, niet via een regeringsvoorstel, maar via een wettelijk contract, waar volgende regeringen zich aan moeten houden om gestelde doelen te garanderen en vernietiging van geinvesteerd kapitaal te voorkómen. In dit voorstel kan de aanpak, zoals Franx en Steegers dit weergeven in het artikel, worden verwoord en dit zou ook langdurig (1 jaar) verlof voor moeders om hun kind een basis van veiligheid en hechting te geven en borstvoeding te kunnen faciliteren. Dat zou een einde maken aan de onwenselijke daling in de cijfers voor borstvoeding bij hervatting van het werk na 3 maanden (www.borstvoeding.com). Wanneer ook voor vaders de mogelijkheden voor verlof worden uitgebreid, zouden deze gezamenlijke maatregelen de gezondheid, veiligheid en hechting voor het jonge kind mijns inziens aanzienlijk kunnen verbeteren. In deze tijd van preventie past het om te investeren in gezondheid en voorkomen van ziekte. De feiten zoals vermeld in het artikel kunnen als uitgangspunt dienen voor een lobby bij de regering om dit voor een land als Nederland nu eens te regelen op een manier waarbij dit niet afhankelijk is van steeds weer een nieuwe regeringscoalitie, maar contractueel vastligt over een langere periode van bijvoorbeeld 10 jaar.

Ben Semmekrot, kinderarts, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis