Verliefde dokters

Onderzoek
Peter W. de Leeuw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5860
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken hoe vaak dokters verliefd zijn op of een relatie hebben met een collega.

Opzet

Descriptief vragenlijstonderzoek.

Methode

Voor dit onderzoek vulden artsen en medisch studenten in de zomer van 2012 een online-vragenlijst in. Zij kregen vragen voorgelegd waarin naar algemene kenmerken en naar geluk werd gevraagd. Daarnaast vroegen wij of zij verliefd zijn of waren of een collega en of dat een vaste relatie betrof.

Resultaten

401 artsen, assistenten en medisch studenten deden mee aan het onderzoek. 41% van de respondenten was man en 59% vrouw. De gemiddelde leeftijd bedroeg 40 jaar. In totaal meldde 40% van de ondervraagden verliefd te zijn of te zijn geweest op een collega. Bij vrouwen kwam dit vaker voor dan bij mannen. In 82% was de relatie gelijkwaardig, bij de overigen hiërarchisch. Slechts bij 23% van alle verliefden was er sprake van een vaste relatie. Dit was onafhankelijk van de leeftijd. Uitgesplitst naar specialisme, bleken dermatologen het minst en obstetrici het meest gevoelig voor amoureuze prikkels.

Conclusie

Hoewel verliefdheden tussen collegae betrekkelijk vaak voorkomen, is slechts ongeveer een kwart daarvan geassocieerd met een vaste relatie. Specialismen onderling verschillen nogal in de mate waarin zij verliefd zijn op collegae.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Maastricht, afd. Interne Geneeskunde.

Contact Prof.dr. P.W. de Leeuw (p.deleeuw@maastrichtuniversity.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: de auteur is hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en getrouwd met een collega.
Aanvaard op 27 november 2012

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties