Verhoogde cardiovasculaire sterfte bij vroege reumafactorpositieve inflammatoire polyartritis

Onderzoek
V.P. van Halm
M.T. Nurmohamed
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:45

Reumatoïde artritis (RA) lijkt gepaard te gaan met oversterfte aan hart- en vaatziekten (HVZ), vooral bij langbestaande RA.1 De chronische ontsteking bij RA zou een verklaring kunnen zijn hiervoor. Adequate mortaliteitsgegevens over de vroege fase van RA ontbreken echter.

Goodson et al. onderzochten de mortaliteit bij vroege inflammatoire polyartritis…

Ook interessant

Reacties