Reumatische ziekten als risicofactoren voor hart- en vaatziekten

Klinische praktijk
M.T. Nurmohamed
A.E. Voskuyl
I.E. van der Horst-Bruinsma
B.A.C. Dijkmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1921-4
Abstract

Samenvatting

- Hart- en vaatziekten (HVZ) vormen de belangrijkste doodsoorzaak onder patiënten met reumatoïde artritis (RA), de ziekte van Bechterew en lupus erythematodes disseminatus (SLE). Niet alleen de sterfte aan HVZ, maar ook de cardiovasculaire morbiditeit is belangrijk verhoogd ten opzichte van die in de algemene bevolking.

- Dit verhoogde cardiovasculaire risico kan slechts gedeeltelijk verklaard worden door een toegenomen prevalentie van klassieke risicofactoren voor HVZ en lijkt aan ontsteking gerelateerd te zijn.

- Prospectieve interventiestudies die gericht zijn op modificatie van risicofactoren zijn nodig om de risicovermindering bij deze ontstekingsziekten te bepalen.

- Naast SLE dienen ook RA en de ziekte van Bechterew beschouwd te worden als nieuwe risicofactoren voor HVZ.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1921-4

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Reumatologie, 4A42, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Hr.dr.M.T.Nurmohamed (tevens: afd. Inwendige Geneeskunde en Jan van Breemen Instituut, afd. Reumatologie, Amsterdam), hr.dr.A.E.Voskuyl, mw.dr.I.E.van der Horst-Bruinsma en hr.prof.dr.B.A.C.Dijkmans (tevens: Jan van Breemen Instituut, afd. Reumatologie, Amsterdam en Slotervaartziekenhuis, afd. Reumatologie en Auto-immuunziekten, Amsterdam), reumatologen.

Contact hr.prof.dr.B.A.C.Dijkmans (secr.reumatologie@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties