Verhoogd sterfterisico bij 'minor depression': een reden temeer om te behandelen

Nieuws
E. Beers
J. Wiersma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1978-9

Een verhoogde sterfte veroorzaakt door bepaalde klachten is een krachtig argument om actief te behandelen, zoals onder meer bij hart- en vaatziekten is gebleken. Depressieve klachten worden veelal (nog) niet om deze reden behandeld.

In een prospectief cohortonderzoek onder 3056 Nederlandse mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 tot…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties