Vergelijkbare langetermijnresultaten in een vergelijkende studie tussen laparoscopische en klassieke colonresecties

Nieuws
D.L. van der Peet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:107

De minimaal invasieve behandeling van coloncarcinomen wordt in toenemende mate toegepast. Recent werd een gerandomiseerde studie gepubliceerd met gunstige kortetermijnresultaten voor patiënten die een laparoscopische colonresectie ondergingen wegens een maligniteit.1 Over de resultaten op lange termijn is nog niets bekend.

Door Patankar et al. werd een prospectieve vergelijkende studie…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties