Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:404

In het artikel van Hulscher et al. getiteld ‘Kinderen met stomp traumatisch leverletsel’ (2005:2705-11) wordt in figuur 2b de endoscoop abusievelijk aangeduid als maagsonde. In figuur 4a worden de vertakkingen van de truncus coeliacus niet juist aangeduid; de juiste benamingen staan in de bijgaande figuur.

Kinderen met stomp traumatisch leverletsel
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties