Kinderen met stomp traumatisch leverletsel

Klinische praktijk
J.B.F. Hulscher
J. Labohm
J.C. Goslings
K.P. van Lienden
D.C. Aronson
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2705-11
Abstract

Dames en Heren,

De belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen is trauma. Bij meer dan 90 van alle kinderen die hiermee in het ziekenhuis worden opgenomen is de oorzaak een stomp trauma.1 Dit soort letsel kan in principe levensbedreigend zijn en vereist een multidisciplinaire en gestructureerde aanpak. Leverletsel treedt bij 2-3 van alle kinderen met een stomp trauma op en bij 10-15 is er een stomp buikletsel. In deze les bespreken wij bij 3 casussen de diagnostiek en de behandeling van een geïsoleerd stomp leverletsel bij kinderen.

Patiënt A was een 13-jarige jongen die op de afdeling Spoedeisende Hulp van een verwijzend ziekenhuis werd gezien 6 dagen nadat hij uit een stapelbed was gevallen op een drumstel. Hij presenteerde zich met toenemende pijn in de rechter flank, recidiverend braken en een afgenomen eetlust. Echografie liet een fors intraparenchymateus hematoom in de lever zien en een scheur rechts dorsaal. Tevens was er…

Auteursinformatie

Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam, locatie Emma Kinderziekenhuis AMC, G8-238, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Hr.dr.J.B.F.Hulscher en mw.J.Labohm, assistent-geneeskundigen; hr.dr.D.C.Aronson, kinderchirurg.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Trauma Unit, afd. Chirurgie: hr.dr.J.C.Goslings, chirurg.

Afd. Radiologie: hr.K.P.van Lienden, radioloog.

Contact hr.dr.D.C.Aronson

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties