Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:612
Download PDF

artikel

In het artikel van Yo et al., ‘Lithium, een potentieel gevaarlijk geneesmiddel’ (2005:273-6) moet op bl. 275, 1e kolom, 6e regel van onder, ‘verhoogt’ worden gelezen als ‘in principe verlaagt’: ‘... primaire hyperparathyreoïdie, die de serumfosfaatconcentratie in principe verlaagt’.

Lithium, een potentieel gevaarlijk geneesmiddel

Gerelateerde artikelen

Reacties