Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1936
Download PDF

artikel

In het artikel van Kaandorp getiteld ‘Publiceren in biomedische tijdschriften in het jaar 2000 en daarna; verslag van een symposium’ (2000:1795-9) dient op bl. 1798 2e kolom de laatste zin boven ‘retrospectroscopie’ te luiden ‘Immers, Engelstalige publicaties zijn nodig om de rest van de wereld te bereiken, maar het Nederlands is de taal waarin wij ons het genuanceerdst uitdrukken, waarin wij met de patiënt communiceren en waarmee wij de meeste klinisch werkzame collegae het beste bereiken’.

Publiceren in biomedische tijdschriften in het jaar 2000 en daarna; verslag van een symposium

Ook interessant

Reacties