Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2232
Download PDF

artikel

In het onderschrift van Barendregt et al. bij de ingezonden brief van De Blij (1998:1834) over de edische kosten van roken staat dat in het rapport van de Stichting Volksgezondheid en Roken (Stivoro) de extra medische kosten van niet-rokers ten onrechte niet in de berekeningen zijn verdisconteerd. Deze formulering suggereert dat Stivoro de kosten buiten beschouwing heeft gelaten, hetgeen niet het geval is. Er dient te staan dat die extra kosten ten onrechte zijn weggedisconteerd. Dit laatste betekent dat de kosten wel zijn berekend, maar dat ze door het toepassen van weging voor tijdsvoorkeur (disconteren) weer grotendeels zijn verdwenen.

In het artikel van van Simoons en Casparie getiteld ‘Behandeling en preventie van coronaire hartziekten door verlaging van de serumcholesterolconcentratie; derde consensus ‘‘Cholesterol”’ (1998:2096-101) staat in de samenvatting ten onrechte dat behandeling met cholesterolsyntheseremmers moet worden overwogen bij patiënten met een voorgaand hartinfarct of anderszins symptomatische vaataandoeningen en een LDL-cholesterolconcentratie

In het artikel van Bloemenkamp et al. getiteld ‘Vijftig jaar rubriek “Vraag en antwoord”’ (1998:1735-7) dient in de eerste zin en in de eerste twee literatuurverwijzigingen ‘Van Loghem’ gelezen te worden waar ‘Van Lochem’ staat.

Vijftig jaar rubriek 'Vraag en antwoord'

Gerelateerde artikelen

Reacties