Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1416

In de rubriek Buitenlands nieuws van nr. 26 van deze jaargang is in het onderschrift van figuur 1 op bl. 1314 de laatste regel weggevallen. Het juiste onderschrift van deze figuur luidt als volgt: FIGUUR I. Biodiversiteit van korstmossen in de Italiaanse regio Veneto, berekend als de som van de frequenties van alle epifytische species in een standaardoppervlakte (a); longkanker bij mannelijke inwoners onder de 55 jaar (uitgedrukt als geobserveerdeverwachte gevallen x 100) in dezelfde regio (b) (Nature 1997;387:463).

Korstmossen, luchtvervuiling en longkanker
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties