Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1884

In het artikel van Stehouwer en Gans getiteld ‘Klinisch denken en beslissen in de praktijk. Een patiënt met gewrichtsklachten’ (1996;1675-9) moet de zin die begint op bl. 1677, 2e kolom, 4e alinea, 14e regel, luiden: De LR (sensitiviteit1 – specificiteit)) van een positieve testuitslag is dan namelijk respectievelijk 25 en 10(...). (De getallen 25 en 10 waren omgewisseld.)

Klinisch denken en beslissen in de praktijk. Een patiënt met gewrichtsklachten
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties