Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:768

In het artikel van A.M.Luyendijk-Elshout getiteld ‘Uit de bibliotheek van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: Ontleding des Menschelyke Lichaems, 1667: anatomie en allegorie’ (1995;631-5) moet op bl. 634 in de eerste regel van het onderschrift bij figuur 3 ‘vooraanzicht’ staan in plaats van ‘dorsaal aanzicht’.

Uit de bibliotheek van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: Ontleding des Menschelyke Lichaems, 1667: anatomie en allegorie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties