Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2080

In de rubriek Buitenlands nieuws van nr. 38 van deze jaargang moet op bl. 1921, linker kolom, regel 19 v.o. het woord ‘gestorven’ komen te vervallen.

In het referaat ‘Effect van dieet met hoog gehalte sucrose of aspartaam op gedrag en cognitief functioneren van kinderen’ van H.G.Stas (1994:1917-8) moet op bl. 1917, 10e regel van onder ‘geen statistisch significante verschillen’ gelezen worden.

Laboratoriumbesmetting.

Ook interessant

Reacties