Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:336
Download PDF

In het artikel ‘Periventriculaire leukomalacie van de prematuur geborene; een veel voorkomende cerebrale complicatie en een echografische diagnose’ van L.S.de Vries et al. (1986: 24-7) is afbeelding 4 verkeerd afgedrukt. De afbeelding moet 180° gedraaid worden.

In het artikel ‘Enkele kanttekeningen bij de perispinale toediening van pharmaca’ van P.J. Roos et al. (1986: 59-61) is in de tabel op bl. 60 onder de lokale anaesthetica, laatste vermelding Di-Adreson-F-Aquosum de pH niet 8 maar 6-7.

In het artikel ‘Colonreiniging: cave kalium’ van G.H.Ritsema (1986: 72-4) moet op bl. 72 linker kolom, 4e regel v.b. i.p.v. 15 mg magnesiumsulfaat 15 g magnesiumsulfaat gelezen worden.

In het artikel ‘Vaatverwijdende geneesmiddelen bij hypertensie en decompensatio cordis’ van P.W.de Leeuw en W.H.Birkenhäger (1986; 150-3) is op bl. 150 in het overzicht van geneesmiddelen de kosten in guldens per dag ter hoogte van nitroglycerine (vele preparaten) onjuist vermeld. Achter nitroprussidenatrium behoort geen dagprijs vermeld te zijn. De dagprijs van nitroglycerine is ƒ 0,49-1,36, de dagprijs van isosorbidemononitraat ƒ 1,30-2,25 en de dagprijs van isosorbidedinitraat ƒ 0,59-3,42.

Enkele kanttekeningen bij de perispinale toediening van pharmaca

Gerelateerde artikelen

Reacties