Verband tussen genetische polymorfismen van het dopaminesysteem en intelligentie en prognose bij kinderen met ADHD

Nieuws
A.F.A. Schellekens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:384-5

Bij kinderen met aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis (ADHD) is er een grote variantie in IQ-scores. Een lagere intelligentie blijkt bovendien gerelateerd aan een gedragsstoornis, beperkte respons op farmacotherapie en een slechtere prognose.1 Mill et al. onderzochten de rol van genetische polymorfismen van de dopaminetransporter (DAT1) en de dopamine-2-receptor (DRD2) in relatie tot…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties