Verantwoord medisch handelen.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1545

H.Jochemsen en G.Glas, Verantwoord medisch handelen. Proeve van een christelijke medische ethiek. (Lindeboom-reeks, nr. 10.) 230 bl., fig., tabellen. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 1997. ISBN 90-6064-933-8. Prijs: ingen. ƒ  39,90.

Ook interessant

Reacties