Christelijke oriëntatie in medisch-ethische onderwerpen.

Media
H.M. Dupuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2111

Christelijke oriëntatie in medisch-ethische onderwerpen. Onder redactie van het prof.dr.G.A.Lindeboom Instituut. 228 bl., fig., tabellen. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1992. ISBN 90-6064-783-1. Prijs: ingen. ƒ 27,50.

Dit boek is geschreven op verzoek van de Nederlandse Patiënten Vereniging en beoogt inzake medisch-ethische vraagstukken een beredeneerd standpunt in te nemen, dat in overeenstemming…

Ook interessant

Reacties